Parafia pw. Chrystusa Króla w Sulęcinku


Historia kościoła


Początek lat osiemdziesiątych XX-go wieku – pierwsze przymiarki do budowy kaplicy w Sulęcinku.

16.11.2000 r. - sporządzenie aktu notarialnego w sprawie przejęcia działek nr 298/13 oraz nr 298/3 o łącznej powierzchni 1.81.27 ha pod budowę kościoła.

Początek II-go kwartału 2000 r. - decyzja o budowie w Sulęcinku Domu Parafialnego, który będzie tymczasową kaplicą i niezbędną bazą do późniejszej budowy kościoła.

5 września 2001 r. – poświęcenie Kaplicy pw. Chrystusa Króla w Sulęcinku przez JE Ks. abp dr Juliusz Paetza Metropolitę Poznańskiego.

10 sierpnia 2004 r. – początek budowy kościoła

24 grudnia 2011 r. - Wigilia Świąt Bożego Narodzenia – poświęcenie kościoła, w łączności z uroczystą Mszą św. („Pasterką”) przez JE ks. bp. Zdzisława Fortuniaka.

kwiecień 2012 r. - poświęcenie i montaż dzwonu

14 kwietnia 2013r. – konsekracja kościoła pw. Chrystusa Króla w Sulęcinku – ks. abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański,

30 czerwca 2013r. - pożegnanie, odchodzącego w stan spoczynku, budowniczego kościoła, dotychczasowego proboszcza parafii Solec ks. kan. Franciszka Bortnowskiego

1 lipca 2013r. - utworzenie, dekretem ks. abp Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego, nowej parafii w Sulęcinku i powołanie na jej pierwszego proboszcza ks. Mirosława Skórnickiego